Aomori : Search Japanese Winery

*The numbers of "★" shows the result of Japanese Winery Award 2018.

Hachinohe Winery
Sidaminagane23-1, Nango Nakano, Hachinohe Shi, Aomori
Fatlia da Sasino
56-8,Honcho,Hirosaki-shi,Aomori
Sunmamoru Winery
1-6,Kawashiro,Kawauchimachi,Mutsu-shi,Aomori
Back to home page