Fukushima : Search stores dealing Japanese wine

Arbre Wine shop
15-1, Yoko-machi, Shirakawa-shi, Fukushima
Cave de Vin Oiwake
15-14, Ota-machi, Fukushima-shi, Fukushima
Nemoto Liquor store
36-1, TokorozawaHorinouchi, Hobara-cho, Date-shi, Fukushima
FurukawaKura Liquor store
1-1-15, Chuo, Ueda-machi, Iwaki-shi, Fukushima
JPM
28-1, YatsuyamadaOikoshi, Fukuyaa-machi, Koriyama-shi, Fukushima
Kageyama Liquor store
2-4-6, O-machi, Koriyama-shi, Fukushima
Sake no Ishikawa Liquor store
80, OnahamajimaNishiya, Iwaki-shi, Fukushima
WatanabeSota Liquor store
1, Byakko-machi, AizuWakamatsu-shi, Fukushima
Back to home page